DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

⇓ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC HÔM NAY  ⇓

 

+ Với thẻ nạp  ( 500.000 VNĐ ) quý khách sẽ nhận được ngay SỐ VIP chính xác nhất.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ CÀO

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

⇓ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC HÔM NAY  ⇓

 

 

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
21/01/2020 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 5 Đuôi 0 ĂN Đầu 5 Đuôi 0
19/01/2020 Đầu Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN  Đầu 0 Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu 7 Đuôi 1
16/01/2020 Đầu Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 1 Đuôi 3 ĂN Đầu 1
14/01/2020 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
13/01/2020 Đầu Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
12/01/2020 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
11/01/2020 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
10/01/2020 Đầu Đuôi 7 Miss
09/01/2020 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
08/01/2020 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 0
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 ĂN Đầu 5 Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
05/01/2020 Đầu 2 Đuôi 1 ĂN Đầu 2 Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4 Đuôi 9
03/01/2020 Đầu Đuôi 1 Miss
02/01/2020 Đầu 0 Đuôi 4 ĂN Đầu 0 Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
31/12/2019 Đầu 0 Đuôi 2  ĂN Đầu 0
30/12/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
29/12/2019 Đầu Đuôi 2 Miss
28/12/2019 Đầu Đuôi 4 Miss
27/12/2019 Đầu 7 Đuôi 7 ĂN Đầu 7 Đuôi 7
26/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 ĂN Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019 Đầu Đuôi 2 Miss
24/12/2019 Đầu 2 Đuôi 6 ĂN Đầu 2 Đuôi 6
23/12/2019 Đầu Đuôi 8 Miss
22/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4 Đuôi 8 ĂN Đầu 4 Đuôi 8
20/12/2019 Đầu Đuôi 3 Miss
19/12/2019 Đầu Đuôi 5 Miss
18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4 Đuôi 9
17/12/2019 Đầu Đuôi 3 Miss
16/12/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đầu 6 Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 3 ĂN Đầu 9
13/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu 7 Đuôi 6
12/12/2019 Đầu Đuôi 2 Miss
11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5 ĂN Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 ĂN Đầu 3 Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
05/12/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
03/12/2019 Đầu Đuôi 4 Miss
02/12/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
01/12/2019 Đầu Đuôi 3 Miss
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6 ĂN Đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0 Đuôi 3 ĂN Đầu 0 Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 3 Đuôi 1 ĂN Đầu 3
27/11/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN Đầu 5 Đuôi 7
26/11/2019 Đầu Đuôi 2 Miss
25/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đầu 6 Đuôi 8
24/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu 3 Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 7 Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
21/11/2019 Đầu Đuôi 3 Miss
20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
19/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
18/11/2019 Đầu Đuôi 0 Miss
17/11/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 0
16/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 0 Đuôi 8
14/11/2019 Đầu Đuôi 2 Miss
13/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 1 Đuôi 8
12/11/2019 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN Đầu 4 Đuôi 4
11/11/2019 Đầu Đuôi 1 Miss
10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu 1
09/11/2019 Đầu 0 Đuôi 2 ĂN Đầu 0 Đuôi 2
08/11/2019 Đầu Đuôi 5 Miss
07/11/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
06/11/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN Đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 ĂN Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9 Đuôi3 ĂN Đầu 9
01/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đầu 6 Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 6 Đuôi 1 ĂN Đầu
30/10/2019 Đầu Đuôi 3  Miss
29/10/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
28/10/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
27/10/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
26/10/2019 Đầu Đuôi 8 Miss
25/10/2019 Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đầu 8
24/10/2019 Đầu Đuôi 2 Miss
23/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN  Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019 Đầu Đuôi 3 Miss
21/10/2019 Đầu 7 Đuôi 2 ĂN Đầu 7
20/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4 Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
18/10/2019 Đầu 9 Đuôi 3 ĂN Đầu 9
17/10/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đầu 6
16/10/2019 Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đầu 4 Đuôi 1
15/10/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 1 Đuôi 2
ĂN Đầu 1 
13/10/2019 Đầu 7 Đuôi 9 Miss
12/10/2019 Đầu 0 Đuôi 7
ĂN Đầu 0 
11/10/2019 Đầu 6 Đuôi 8
ĂN Đầu 6 Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4 Đuôi 2
ĂN Đầu 4 
09/10/2019 Đầu 8 Đuôi 4
ĂN Đầu 8 Đuôi 4
08/10/2019 Đầu 0 Đuôi 1
ĂN Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 2 Đuôi 0
ĂN Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4
ĂN Đầu 7
05/10/2019 Đầu 2 Đuôi 2
ĂN Đuôi 2
04/10/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu 5 Đuôi 1
03/10/2019 Đầu 2 Đuôi 7
ĂN Đầu 2 Đuôi 7
02/10/2019 Đầu 7 Đuôi 2
Miss
01/10/2019 Đầu 1 Đuôi 5
ĂN Đầu 1 Đuôi 5
30/09/2019 Đầu 6 Đuôi 4
ĂN Đầu 6 Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 2 Đuôi 6
ĂN Đầu 2
28/09/2019 Đầu 0 Đuôi 3
Miss
27/09/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 4 Đuôi 2
Miss
25/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9
ĂN Đầu 5 Đuôi 9
24/09/2019 Đầu 1 Đuôi 4
ĂN Đuôi 4
23/09/2019 Đầu 2 Đuôi 9
ĂN Đầu 2 Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 2 Đuôi 4
ĂN Đuôi 4
21/09/2019 Đầu 8 Đuôi 8
ĂN Đuôi 8
20/09/2019 Đầu 7 Đuôi 7
ĂN Đầu 7
19/09/2019 Đầu 2 Đuôi 0
ĂN Đầu 2 Đuôi 0
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6
ĂN Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 0 Đuôi 7
ĂN Đầu 0
16/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7
ĂN Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 0 Đuôi 6
ĂN Đầu 0
14/09/2019 Đầu 2 Đuôi 3
ĂN Đuôi 3
13/09/2019 Đầu 8 Đuôi 1
ĂN Đầu 8
12/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7
ĂN Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 2 Đuôi 8
Miss
10/09/2019 Đầu Đuôi 2
Miss
09/09/2019 Đầu 8 Đuôi 4
ĂN Đầu 8
08/09/2019 Đầu 6 Đuôi 9
ĂN Đầu 6
07/09/2019 Đầu Đuôi 0
Miss
06/09/2019 Đầu 1 Đuôi 8
ĂN Đầu 1
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 5
ĂN Đầu 5
04/09/2019 Đầu Đuôi 4
ĂN Đuôi 4
03/09/2019 Đầu Đuôi 3
Miss
02/09/2019 Đầu Đuôi 6
Miss
01/09/2019 Đầu 9 Đuôi 5
ĂN Đầu 9
31/08/2019 Đầu Đuôi 3
Miss
30/08/2019 Đầu 6 Đuôi 6
ĂN Đầu Đuôi 6
29/08/2019 Đầu 7 Đuôi 3
ĂN Đầu Đuôi 3
28/08/2019 Đầu Đuôi 8
Miss
27/08/2019 Đầu Đuôi 9
Miss
26/08/2019 Đầu Đuôi 3
ĂN Đầu Đuôi 3
25/08/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 1 Đuôi 3
miss
23/08/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
22/08/2019 Đầu Đuôi 3
ĂN Đầu Đuôi 3
21/08/2019 Đầu 2 Đuôi 3
miss
20/08/2019 Đầu Đuôi 5
ĂN Đầu Đuôi 5
19/08/2019 Đầu Đuôi 2
ĂN Đầu Đuôi 2
18/08/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu Đuôi 1
16/08/2019 Đầu Đuôi 3
miss
15/08/2019 Đầu Đuôi 2
miss
14/08/2019 Đầu Đuôi 4
ĂN  Đuôi 4
13/08/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu Đuôi 1
12/08/2019 Đầu Đuôi 9
ĂN Đầu Đuôi 9
11/08/2019 Đầu Đuôi 6
ĂN Đầu Đuôi 6
10/08/2019 Đầu Đuôi 3
ĂN Đầu 4
09/08/2019 Đầu Đuôi 2
ĂN Đầu Đuôi 2
08/08/2019 Đầu Đuôi 2
ĂN Đầu Đuôi 2
07/08/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 2
06/08/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu Đuôi 8
05/08/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
04/08/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu Đuôi 2
03/08/2019 Đầu Đuôi 4 miss
02/08/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
01/08/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6