DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

⇓ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC HÔM NAY  ⇓

 

+ Với thẻ nạp  ( 500.000 VNĐ ) quý khách sẽ nhận được ngay SỐ VIP chính xác nhất.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ CÀO

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

⇓ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC HÔM NAY  ⇓

 

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
19/09/2019 Đầu 2 Đuôi 0
ĂN Đầu 2 Đuôi 0
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6
ĂN Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 0 Đuôi 7
ĂN Đầu 0
16/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7
ĂN Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 0 Đuôi 6
ĂN Đầu 0
14/09/2019 Đầu 2 Đuôi 3
ĂN Đuôi 3
13/09/2019 Đầu 8 Đuôi 1
ĂN Đầu 8
12/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7
ĂN Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 2 Đuôi 8
Miss
10/09/2019 Đầu Đuôi 2
Miss
09/09/2019 Đầu 8 Đuôi 4
ĂN Đầu 8
08/09/2019 Đầu 6 Đuôi 9
ĂN Đầu 6
07/09/2019 Đầu Đuôi 0
Miss
06/09/2019 Đầu 1 Đuôi 8
ĂN Đầu 1
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 5
ĂN Đầu 5
04/09/2019 Đầu Đuôi 4
ĂN Đuôi 4
03/09/2019 Đầu Đuôi 3
Miss
02/09/2019 Đầu Đuôi 6
Miss
01/09/2019 Đầu 9 Đuôi 5
ĂN Đầu 9
31/08/2019 Đầu Đuôi 3
Miss
30/08/2019 Đầu 6 Đuôi 6
ĂN Đầu Đuôi 6
29/08/2019 Đầu 7 Đuôi 3
ĂN Đầu Đuôi 3
28/08/2019 Đầu Đuôi 8
Miss
27/08/2019 Đầu Đuôi 9
Miss
26/08/2019 Đầu Đuôi 3
ĂN Đầu Đuôi 3
25/08/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 1 Đuôi 3
miss
23/08/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
22/08/2019 Đầu Đuôi 3
ĂN Đầu Đuôi 3
21/08/2019 Đầu 2 Đuôi 3
miss
20/08/2019 Đầu Đuôi 5
ĂN Đầu Đuôi 5
19/08/2019 Đầu Đuôi 2
ĂN Đầu Đuôi 2
18/08/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu Đuôi 1
16/08/2019 Đầu Đuôi 3
miss
15/08/2019 Đầu Đuôi 2
miss
14/08/2019 Đầu Đuôi 4
ĂN  Đuôi 4
13/08/2019 Đầu Đuôi 1
ĂN Đầu Đuôi 1
12/08/2019 Đầu Đuôi 9
ĂN Đầu Đuôi 9
11/08/2019 Đầu Đuôi 6
ĂN Đầu Đuôi 6
10/08/2019 Đầu Đuôi 3
ĂN Đầu 4
09/08/2019 Đầu Đuôi 2
ĂN Đầu Đuôi 2
08/08/2019 Đầu Đuôi 2
ĂN Đầu Đuôi 2
07/08/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 2
06/08/2019 Đầu Đuôi 8  ĂN Đầu Đuôi 8
05/08/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
04/08/2019 Đầu Đuôi 2  ĂN Đầu Đuôi 2
03/08/2019 Đầu Đuôi 4 miss
02/08/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
01/08/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
31/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
30/07/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
29/07/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
28/07/2019 Đầu Đuôi 4 miss
27/07/2019 Đầu Đuôi 1 miss
26/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
25/07/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
24/07/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 6
23/07/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
22/07/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
21/07/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
20/07/2019 Đầu Đuôi 4 miss
19/07/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
18/07/2019 Đầu Đuôi 4 miss
17/07/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
16/07/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
15/07/2019 Đầu Đuôi 4 miss
14/07/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
13/07/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
12/07/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
11/07/2019 Đầu Đuôi 5 miss
10/07/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9 Đuôi 1 ĂN Đầu 9
08/07/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN Đầu 8
07/07/2019 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN Đầu 0 Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 9 Đuôi 1 ĂN Đầu 9
05/07/2019 Đầu 3 Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
04/07/2019 Đầu Đuôi 1 miss
03/07/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 7 Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 8 Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
30/06/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 3 Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
28/06/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 7
27/06/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
26/06/2019 Đầu Đuôi 1 miss
25/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu 6
24/06/2019 Đầu Đuôi 3 miss
23/06/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 9
22/06/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 0
21/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu 8
20/06/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
19/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
18/06/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu 7
16/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 8 Đuôi 7 miss
13/06/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu 5
12/06/2019 Đầu 7 Đuôi 2 miss
11/06/2019 Đầu 1 Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 1 Đuôi 6 miss
09/06/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
08/06/2019 Đầu Đuôi 0 Miss
07/06/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu
06/06/2019 Đầu Đuôi 6 Miss
05/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
04/06/2019 Đầu 8 Đuôi 9 ĂN Đầu 8
03/06/2019 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
02/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
01/06/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
31/05/2019 Đầu 0 Đuôi 1 ĂN Đầu 0
30/05/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 2
29/05/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
28/05/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
27/05/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 4
26/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
25/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
24/05/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 6
23/05/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu 8
22/05/2019 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
21/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
20/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
19/05/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
18/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đầu 4 Đuôi 9
17/05/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3 Đuôi 2
16/05/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu 3 Đuôi 6
15/05/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Miss
14/05/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8
13/05/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6
12/05/2019 Đầu 8 Đuôi 6 ĂN Đầu 8 Đuôi 6
11/05/2019 Đầu 0 Đuôi 3 ĂN Đầu 0
10/05/2019 Đầu 3 Đuôi 5 ĂN Đầu 3 Đuôi 5
09/05/2019 Đầu 5 Đuôi 2 ĂN Đầu 5 Đuôi 2
08/05/2019 Đầu 2 Đuôi 8 ĂN Đầu 2 Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu 3 Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
05/05/2019 Đầu 1 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
04/05/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu 7 Đuôi 1
03/05/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
02/05/2019 Đầu Đuôi 5 Miss
01/05/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
30/04/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
29/04/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu 1
28/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
27/04/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu 2
26/04/2019 Đầu Đuôi 8 miss
25/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
24/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
23/04/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 4
22/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
21/04/2019 Đầu Đuôi 2 miss
20/04/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 9
19/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
18/04/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 9
17/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 2 Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
15/04/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
14/04/2019 Đầu 3 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
13/04/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 8
12/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
11/04/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
10/04/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 8
09/04/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
08/04/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
07/04/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu 6
06/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
05/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
04/04/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
03/04/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu 3
02/04/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 9
01/04/2019 Đầu  2 Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
31/03/2019 Đầu  4 Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
30/03/2019 Đầu  Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
29/03/2019 Đầu  4 Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
28/03/2019 Đầu  Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
27/03/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đầu 9
26/03/2019 Đầu 6 Đuôi 9 ĂN Đầu 9
25/03/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu
24/03/2019 Đầu 7  Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
23/03/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
22/03/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
21/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 8
20/03/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu
19/03/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
18/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
17/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu
16/03/2019 Đầu 8  Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
15/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu
14/03/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
13/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
12/03/2019 Đầu 3 Đuôi 2 miss
11/03/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
10/03/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
09/03/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
08/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN  Đầu
07/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN  ĐầuĐuôi 2
06/03/2019 Đầu 4 Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
05/03/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
04/03/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 5
03/03/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu
02/03/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
01/03/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu 1  Đuôi 0